První pomoc u křečí

Křečové stavy neznamenají pouze epilepsii. Mohou být přítomny u mnoha úrazových i neúrazových stavů. Vždy, když je člověk v bezvědomí a má křeče, zavolejte záchrannou službu, nebraňte průběhu záchvatu a snažte se ochránit postiženého před dalším úrazem.

Když křeče odezní, kontrolujte i nadále postiženého. Pokud je při vědomí, pravděpodobně bude zmatený a nebude si pamatovat, co se stalo. Snažte se vysvětlit, co se stalo a vyčkejte příjezdu záchranné služby.

Pokud po odeznění křečí zůstává člověk i nadále v bezvědomí, zprůchodněte mu záklonem hlavy dýchací cesty a ověřte, zda dýchá. Pokud dýchání přítomno není, zahajte kardiopulmonální resuscitaci.