Ochrana osobních údajů

Kdo jsme?

Jsme firma Life Support s.r.o. se sídlem na adrese Spojovací 1650, 251 68, Kamenice. Zabýváme se pořádáním kurzů první pomoci, lektorskou a poradenskou činností, audity a organizováním a pořádáním kongresů. Naše webová adresa je: https://lifesupport.cz. Firma byla založena v roce 2007 a je zapsaná u Městského soudu v Praze a vedená pod složkou C 130558. Jednateli firmy jsou Mgr. Jan Bradna a Bc. Ondřej Březina. Jakmile nám poskytnete jakékoli osobní údaje, stáváme se jejich správci.

Kdy shromažďujeme osobní údaje a jaké to jsou?

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že se registrujete na některý z nabízených kurzů. Některé z osobních údajů (název firmy / jméno a e-mailová adresa) zpracováváme, pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář na našem webu anebo přes váš e-mail. Mezi osobní údaje, které shromažďujeme, patří Vaše jméno, příjmení (v kombinaci s názvem firmy), e-mailová adresa, telefonní číslo, ulice a číslo domu, město. Vámi poskytnuté údaje používáme po Vašem výslovného souhlasu pouze za účelem zpracování objednávky. Po kompletním zpracování Vaší objednávky a uhrazení smluvené ceny budou Vaše údaje uschovány po dobu daňové a obchodní právní lhůty pro uchovávání údajů. Po jejím uplynutí budou smazány.

K čemu nám souhlas udělujete a proč ho potřebujeme?

Bez vašeho souhlasu by to nešlo. Pokud chceme dodržet zákony a nařízení, musíme o něj požádat vždy, když bude následovat jakákoli operace s vašimi osobními údaji. Údaje jsou následně zpracovány k vyřízení vaší objednávky, vystavení faktury, přípravy certifikátů vystavovaných po absolvování kurzu a další administrativní úkony spojené s organizací kurzů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Základní údaje, jako je název firmy / jméno, datum účasti na našem kurzu, telefonní číslo, e-mailová adresa, ulice a číslo domu, město uchováváme na dobu pouze tak dlouho, dokud není splněn účel, pro který nám Vámi byly svěřeny. Pokud jsou však vyžadována zákonnými lhůtami (daňové a obchodní) pro uchování dat delší časová období, jsou tato dodržena.Po jejím uplynutí budou smazána. O výpis údajů, které o vás máme k dispozici nebo jejich dřívější vymazání můžete požádat osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti Life Support s.r.o. (Ondřeje Březinu).

Kde jsou data vašich osobních údajů uložena?

Vaše osobní údaje jsou uloženy na několika místech. Pokud nás kontaktujete přes webový formulář, jsou uloženy v databázi redakčního systému, následně jsou kontrolovány automatizovaným systémem pro rozpoznání spamu, který může být umístěn v zahraničí. Data se odesílají přes zabezpečené připojení na naše e-mailové schránky, současně se po ukončení registrace a odeslání objednávky webová stránka automaticky přesměrovává na web zpracovatele pro vystavení zálohové nebo proforma faktury a následně i daňového dokladu (Fakturoid). Připojení probíhá přes zabezpečené, šifrované spojení. Informace o ochraně osobních údajů poskytovatele této služby naleznete na: https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju . V případě okamžité platby je webová stránka přesměrována na zabezpečenou platební bránu třetí strany (GoPay). Pro zpracování úhrady za služby a zboží předáváme Vaše údaje také finančním institucím odpovědným za účetnictví naší společnosti. Mezi další zpracovatele vašich údajů patří společnost Wedos a společnost Microsoft.

Některá data jsou uložena ve služebních noteboocích našich zaměstnanců, z důvodu zpracování vašich objednávek.

Vámi poskytnuté údaje budou využívány výhradně společností Life Support s.r.o. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám, pokud toto nevyžadují zákonné požadavky.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Veškerý přenos probíhá přes zabezpečené, šifrované spojení https. Potvrzení o registraci s vašimi osobními údaji obdržíme na náš e-mail. Emailový klient, který používáme se připojuje přes zabezpečené připojení SSL/TSL, počítače, ze kterých se připojujeme jsou chráněny hesly (64 až 128bit anebo nahrazené biometrickými údaji) proti zneužití. Po registraci nebo zakoupení kurzu dochází k automatickému přesměrování na web služby zpracovávající zálohové nebo proforma faktury a následně i daňové doklady. Připojení probíhá taktéž přes zabezpečené, šifrované spojení. Informace o zabezpečení těchto dat naleznete zde: https://www.fakturoid.cz/bezpecnost-vasich-dat . V případě okamžité platby je webová stránka přesměrována na zabezpečenou platební bránu třetí strany.

Jaké máme postupy při úniku informací?

Nemusíte se bát, u nás jsou vaše data v bezpečí. I přesto doporučujeme dodržovat základní zásady bezpečnosti na internetu. Přes formuláře nikdy neposílejte hesla ani citlivé informace. Pokud by došlo k úniku informací, neprodleně vás budeme informovat a pokusíme se zmírnit následky tohoto zneužití a současně situaci nahlásíme dozorovému úřadu.

Jaká máte práva?

Pokud jste na tomto webu tomto webu provedli registraci, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Žádosti lze zaslat e-mailem nebo doporučeným dopisem kontaktní osobě odpovědné za správu osobních údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Osoba pověřená ochranou osobních údajů ve společnosti Life Support s.r.o.

Pro zrušení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě požadavku na opravy, blokování a vymazání Vašich údajů, nebo jakýchkoli dalších dotazů na ochranu dat a jejich použití v rámci společnosti Life Support s.r.o., se prosím obraťte na osobu pověřenou ochrannou dat společnosti:

Bc. Ondřej Březina
Life Support s.r.o.
Spojovací 1650
251 68, Kamenice
ondrej.brezina@lifesupport.cz

Další informace, které byste měli vědět.

Analytika

Tato webová stránka využívá službu webové analýzy Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (www.google.com). Služba Google Analytics využívá „cookies“ což jsou textové soubory vložené do vašeho počítače, když navštívíte stránku. Pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé využívají. Pravidlem je, že informace generované soubory „cookie“ o vašem použití webové stránky budou přenášeny společnosti Google a společností ukládány na serverech v USA. V případě anonymizace IP adresy na této webové stránce Google předem zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena společností Google USA jen ve výjimečných případech. V zastoupení operátora webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace pro účely vyhodnocováni vašeho používání webové stránky, tvorby zpráv o aktivitě na webové stránce a poskytování dalších služeb vztahujících se k aktivitě na webové
stránce a využití internetu pro operátory webových stránek. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými daty uchovávanými společností Google. Použití „cookies“ můžete odmítnout volbou příslušného nastavení vašeho prohlížeče. Laskavě však pamatujte, že pokud toto provedete, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zamezit přenosu dat vytvořených „cookie“ vztahujících se k vašemu použití webové stránky společnosti Google (včetně vaší IP adresy) a také zamezit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu plugin prohlížeče v současnosti poskytovaným na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití naší webové stránky najdete na adresách:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=cs

Laskavě si povšimněte, že na této webové stránce lze službu Google Analytics rozšířit kódem „gat._anonymizeIp();“ k zajištění anonymizovaného shromažďování IP adres („maskování IP adres“). Pravidlem je, že nemůžeme ani nemáme v úmyslu vztahovat data ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data se shromažďují pouze k tomu, aby nám pomohla s nepřetržitým zdokonalováním naší webové stránky. Data se dále jinak neinterpretují ani nebudou sdílena s třetími stranami.

Cookies

Cookies jsou malá textová data, která přenášíme prostřednicvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Účelem je např. kontrola spojení, popř. větší osobní komfort při návštěvě našich webových stránek. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu. V současné době používáme „netrvalé Session-Cookies“, tzn. cookies, které jsou po zavření prohlížeče a s tím souvisejícím ukončením spojení odstraněny. Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete platnost cookies omezit nebo zcela zrušit, stejně jako učinit nezávislou na Vašem právě platném souhlasu.