První pomoc u infarktu myokardu

Nemoci oběhové soustavy patří v České republice již řadu let na první příčky příčin úmrtí. Jednou z nich je i akutní infarkt myokardu, který je ovšem velmi často léčitelný. Mezi nejdůležitější faktory pro úspěšnost léčby infarktu je právě čas. Při poskytování první pomoci mějte tento fakt na mysli.

Pokud se dostanete do situace, kdy někomu vznikla náhlá prudká bolest na hrudi, nechejte jej v klidu. Posaďte ho anebo položte do polosedu (zvýšená horní polovina těla). I přes odmítání pomoci postiženým přivolejte záchrannou službu. Pokud máte k dispozici Acylpyrin (kyselina acetylsalicylová) a postižený je schopen bez problémů lék pozřít, je možné mu jej podat. Léčení kardiaci u sebe mohou mít nitrátový spray (Nitromint, Isoket), který lze také před příjezdem záchranné služby aplikovat.

U probíhajícího infarktu myokardu je vysoké riziko možné zástavy krevního oběhu s nutností zahájení neodkladné kardiopulmonální resuscitace. Proto vždy zůstaňte u nemocného abyste mohli sledovat, zda se jeho zdravotní stav nezhoršuje.