První pomoc – otravy u dětí

Opomíjenou součástí první pomoci je řešení otrav v domácnosti. Hlavní skupinou jsou děti do 6 let věku. Proto jsme pro Vás připravili krátký souhrn první pomoci u častých otrav léky, mycími prostředky nebo například organickými rozpouštědly. Dbejte prosím na to, aby léky a chemikálie byly dobře skryty před vašimi dětmi.

Vždy, když jste svědky otravy, můžete kontaktovat záchrannou službu na čísle 155, nebo Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02