První pomoc – cévní mozková příhoda

Řekli byste, že zrovna tak závažný stav jako je cévní mozková příhoda může patřit mezi jeden z nejčastěji podceňovaných akutních stavů? Nejčastěji právě tím, který tento stav prožívá a argumentuje si tím, že je mu jen „nějak divně“.

Přitom z první pomoci u mrtvice je nejdůležitější urychlený transport na iktové centrum. Mezi hlavní projevy tohoto onemocnění patří ochrnutí polovina těla, poruchy řeči, poruchy vidění, ale i točení hlavy, problémy s chůzí nebo náhlá změna chování. Postižený by měl být nejdéle do osmi hodin transportován na specializované neurologické oddělení.

Pokud jste svědky tohoto onemocnění, neváhejte a volejte záchrannou službu. Postiženého nechejte v klidu, posaďte nebo dejte do polosedu a neodcházejte od něj, protože stav jeho vědomí se může náhle zhoršit.