Kurz první pomoci pro GE Medical Systems ČR

Děkuji za organizaci našeho školení první pomoci. Velmi se všem zaměstnancům líbilo, bylo na vysoké úrovni a služby budeme vřele doporučovat v širém okolí. Školení bylo velmi názorné. Dozvěděli jsme se mnoho nového a ujistili se, že v případě nutnosti budeme, na základě čerstvých poznatků, schopni a připraveni zachránit život.

Bc. Barbara Riad, EHS Consultant, GE Healthcare

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., je národní skupinou společnosti GE Medical Systems – přední světové firmy v oboru lékařských přístrojů a informačních technologií s ročním obratem 7 miliard dolarů. Pro společnost GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. zajišťujeme od roku 2009 každoroční proškolení zaměstnanců v oblasti první pomoci a ochrany zdraví při práci s rentgenovými přístroji, přístroji pro počítačovou tomografii a pozitronovou emisní tomografii, nukleární magnetickou rezonanci (MR) a nukleární medicínu.