Kurz první pomoci pro Engie

Ještě jednou děkuji za Vaši velmi zdařilou přednášku, která splnila naše představy o prvotním seznámení a zaangažování našich zaměstnanců do problematiky krizového řízení. Kladné odezvy byly zejména na to, že se nejednalo pouze o suchou teorii, ale příklady z praxe a ukázky a návody jak řešit reálnou situaci v běžném profesním i soukromém životě.

Ing. Jiří Novák, manažer kvality, životního prostředí a BOZP, Engie Services a.s.(dříve Cofely a.s.)

V roce 2013 jsme pro firmu Engie Services a.s. (dříve Cofely) připravili školení „Úvod do krizového řízení – zvládání krizových situací“. V lednu 2014 jsme již zajišťovali kompletní proškolení zaměstnanců v první pomoci, se zvláštním zaměřením na úrazy vysokým a velmi vysokým napětím. Další kurz proběhl i v roce 2015. Společnost Engie je součástí francouzského koncernu GDF SUEZ, který je celosvětovou jedničkou v oblasti technické infrastruktury. V ČR zaměstnává téměř 400 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu 1,5 miliardy Kč.