Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

 • Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.
 • Řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi.
 • Kurz je zaměřený na praktický nácvik a týmovou spolupráci.
 • Akreditovaný Českou stomatologickou komorou.

Náplň kurzu:

Teoretická část – interaktivní přednáška:

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte
  • základní s použitím AED
  • rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci.
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

Praktická část – nácviky dovedností a modelové situace:

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Délka kurzu: 5,5 hodiny

Kurz je akreditován Českou stomatologickou komorou.

Počet kreditů: 5*

Cena kurzu: 2000,- Kč/osobu

Koupit kurz "KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi" za 2000,- Kč za osobu.

Poptat kurz "KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi" pro skupinu účastníků nebo zdravotnické zařízení (nad 8 osob).

Lektor: kurzy vzdělávání zubních lékařů jsou vedeny lektory z našeho týmu.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

* v rámci kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků