Veronika Brožová

Bc. Veronika Brožová
manažerka kongresů, lektorka první pomoci

Do firmy Life Support přišla v roce 2013 a působí v ní jako manažerka zdravotnických kongresů a lektorka kurzů resuscitace, první pomoci a žilní kanylace. Můžete jí potkat jak v kurzech pro laiky, tak zdravotnické pracovníky. Je to charismatická lektorka a bezkonkurenční organizátorka.

Vystudovala obor Všeobecná sestra, specializaci Sestra pro intenzivní péči a posléze bakalářský studijní obor Urgentní medicína. Pracovala nejdříve jako sestra na oddělení ARO v Ústřední vojenské nemocnici a ve Všeobecné fakultní nemocnici, následně potom jako zdravotnická záchranářka u zdravotnické záchranné služby. V současné době působí jako záchranářka u záchranné služby a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o. Přitom si stále udržuje erudici jako anesteziologická sestra na operačních sálech.

Absolvovala kurzy Advanced Life Support (ALS) a Generic Instructor Course (GIC) pořádané Evropskou resuscitační radou a certifikované kurzy Bazální stimulace a Ošetření polytraumatizovaného pacienta. Hovoří dobře anglicky.