Úspěšná akreditace našich kurzů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditovalo rekvalifikační kurzy Life Support.

Akreditace byla udělena našim rekvalifikačním kurzům Zdravotník zotavovacích akcí a Člen první pomoci. Absolventi těchto kurzů získají osvědčení o rekvalifikaci, na jehož základě mohou vykonávat například funkci zdravotníka na rekreačních akcích, nebo v rámci své firmy.

“Prodávat osvědčení” není náš styl – chceme Vás skutečně připravit na výkon těchto velice zodpovědných funkcí. Kurzy jsou vedeny našimi lektory – zkušenými profesionálními záchranáři – a teoreticky i prakticky se v nich opravdu naučíte vše, co jako zdravotník máte ovládat.

Těšíme se na vás!