Tým společnosti Life Support

Pokud se chcete dozvědět více o konkrétním lektorovi, klikněte na něj.

Jan Bradna - Life Support
Jan Bradna
Veronika Brožová
Veronika Brožová
Ondřej Březina - Life Support
Ondřej Březina
Alice Menšíková
Marie Stránská
Marie Stránská
Aneta Zámečníková
Dominik Horn
Dominik Horn
Jana Poštová
Jana Poštová
Tomáš Kouba
Tomáš Kouba
Rony Jabbour
Rony Jabbour
Ivana Rokosová
Ivana Rokosová
Michal Machů
Petra Kocourková
Petra Kocourková
Jana Djakow
Jana Djakow
Anna Vrbovcová
Anna Vrbovcová
Tomáš Zmek
Tomáš Zmek
Michaela Kubíčková
Michaela Kubíčková
Jaroslav Hradečný
Jaroslav Hradečný
Jaroslav Bartoněk
Jaroslav Bartoněk
Helena Kocumová
Radek Zub
Radek Zub
Ondřej Línek
Ondřej Línek
Mgr. Jan Bradna
ředitel, jednatel Life Support s.r.o.

Ve firmě Life Support, kterou v roce 2007 spoluzakládal, působí jako ředitel. Kromě vedení firmy má na starosti kurzy pro zdravotnické pracovníky a poradenské služby pro zdravotnická operační střediska. V kurzech už učí méně než dřív a to zejména v anglickém jazyce.

Vystudoval obory urgentní medicína (UKF) a zdravotnický management (UK). Pracoval nejdříve na JIP Nemocnice Na Homolce, posléze ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V letech 2006-2007 pracoval ve Velké Británii, kde získal jako jeden z prvních Čechů paramedickou licenci. Po návratu domů se vrátil jako dispečer a záchranář k záchranné službě. V současné době jezdí jako záchranář na poloviční úvazek a vede firmu Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky a dobře německy. Absolvoval výcvik Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) a dosáhl instruktorské úrovně kurzů Advanced Life Support (ALS). Je členem Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a České resuscitační rady, zasedá v redakční radě časopisu Urgentní medicína. Píše blog o práci zdravotnického záchranáře.

Bc. Veronika Brožová
manažerka kongresů, lektorka první pomoci

Do firmy Life Support přišla v roce 2013 a působí v ní jako manažerka zdravotnických kongresů a lektorka kurzů resuscitace, první pomoci a žilní kanylace. Můžete jí potkat jak v kurzech pro laiky, tak zdravotnické pracovníky. Je to charismatická lektorka a bezkonkurenční organizátorka.

Vystudovala obor Všeobecná sestra, specializaci Sestra pro intenzivní péči a posléze bakalářský studijní obor Urgentní medicína. Pracovala nejdříve jako sestra na oddělení ARO v Ústřední vojenské nemocnici a ve Všeobecné fakultní nemocnici, následně potom jako zdravotnická záchranářka u zdravotnické záchranné služby. V současné době působí jako záchranářka u záchranné služby a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o. Přitom si stále udržuje erudici jako anesteziologická sestra na operačních sálech.

Absolvovala kurzy Advanced Life Support (ALS) a Generic Instructor Course (GIC) pořádané Evropskou resuscitační radou a certifikované kurzy Bazální stimulace a Ošetření polytraumatizovaného pacienta. Hovoří dobře anglicky.

Bc. Ondřej Březina
lektor první pomoci, správce IT

Ve firmě Life Support pracuje od roku 2014. Kromě výuky první pomoci má na starosti veškerou výpočetní techniku a spravuje webové stránky firmy i účty na sociálních sítích. Jako lektora ho můžete v mnoha našich kurzech vedených v českém, ale i anglickém jazyce.

Vystudoval obor Zdravotnický záchranář na vyšší odborné škole a posléze i bakalářský obor stejného zaměření. Pracoval na Urgentním příjmu a ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a jako zdravotnický záchranář ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V současné době jezdí jako zdravotnický záchranář u záchranné služby a pracuje ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky a dobře německy. Absolvoval výcvik Basic Life Support (BLS/AED), Advanced Life Support (ALS), Kurz ošetření polytraumatizovaného pacienta a Pre-hospital Trauma Life Support (PHTLS). Píše blog o práci zdravotnického záchranáře.

Mgr. Alice Menšíková
lektorka první pomoci, koordinátorka kurzů

Do firmy přišla v roce 2017, kromě lektorování v kurzech první pomoci má na starost jejich prodej, veškeré organizační aspekty, koordinaci od dohodnutí termínu nebo přípravy vybavení až po personální obsazení. Když jí zrovna na školení nepotkáte, věřte, že se velikou měrou podílela na jeho přípravě a bez její práce a organizačních dovedností by se pravděpodobně neuskutečnil.

Vystudovala obor Diplomovaná sestra pro jednotku intenzivní péče a posléze bakalářský program – Všeobecná sestra a magisterský - ošetřovatelství.

Pracovala na chirurgickém JIP, následně několik let jako výjezdová sestra u záchranné služby, také jako obchodní zástupce nebo odborný konzultant v soukromé sféře a v současné době vyučuje na lékařské fakultě, pracuje na chirurgické JIP a jako lektorka a koordinátorka kurzů ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvovala výcvik Basic Life Support (BLS/AED), kurz Ošetření polytraumatizovaného  pacienta, Peer program péče a podpory zdravotnických pracovníků a je členkou České asociace sester a České resuscitační rady.

Mgr. Marie Stránská
lektorka první pomoci

Kromě lektorování působí v kurzech první pomoci i jako „operátorka záchranné služby“, se kterou vedou účastníci cvičné hovory a trénují neodkladnou resuscitaci v interakci s operátorem. Můžete jí potkat nebo s ní telefonovat v kurzech pro laiky i zdravotnické pracovníky.

Vystudovala obor Všeobecná sestra s následnou specializací pro intenzivní péči, posléze pak vysokoškolské obory Urgentní medicína a Veřejné zdravotnictví. Pracovala na Oddělení akutní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, jako výjezdová sestra a hlavně operátorka zdravotnické záchranné služby. V současné době pracuje na postu vedoucí služby na operačním středisku zdravotnické záchranné služby a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvovala výcvik Basic Life Support (BLS/AED), Advanced Life Support (ALS), Kurz ošetření polytraumatizovaného pacienta a certifikovaný kurz Rozšířená telefonická asistence na tísňové lince. Působí jako rozhodčí v mezinárodní soutěži posádek záchranné služby „Rallye Rejvíz“, kterou se svým týmem v roce 2010 vyhrála.

Aneta Zámečníková
office manager

Do firmy přišla v roce 2015, má na starost veškerou administrativu, důležitou pro organizování všech našich kurzů, ale i celé firmy. Na kurzech jí můžete potkat jako figurantku, na kongresu Operační řízení zodpovídá za registraci účastníků. Když ji zrovna na kurzu nepotkáte, určitě vám připraví veškerou dokumentaci a certifikáty.

V současné době ukončuje bakalářské studium Zdravotnický záchranář na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Pracuje na pozici office manager ve firmě Life Support.

Absolvovala výcvik Basic Life Support (BLS/AED), hovoří dobře anglicky.

Dominik Horn, DiS.
lektor první pomoci

Ve firmě Life Support, kterou v roce 2007 spoluzakládal, působí jako lektor první pomoci. Je duchovním otcem interaktivních a zážitkových metodik, které při výuce používáme. Potkáte ho zejména v zážitkových kurzech a kurzech zaměřených na problematiku tonutí a vodní záchrany.

Vystudoval obor Diplomovaný zdravotnický záchranář a jako jeden z prvních absolvoval specializační kurz Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. Mnoho let působil jako záchranář a instruktor Vodní záchranné služby ČČK a jako divemaster v potápěčské škole. Od začátku své profesní dráhy pracuje jako zdravotnický záchranář ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby a na letecké záchranné službě. V současnosti jezdí jako zdravotnický záchranář u záchranné služby a pracuje jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvoval certifikované kurzy Operační řízení přednemocniční péče a Ošetření polytraumatizovaného pacienta. Mnoho let působí jako rozhodčí v záchranářských soutěžích. Zná jménem snad všechny české záchranáře.

BC. Jana Poštová
lektorka první pomoci

V kurzech první pomoci působí jako lektorka, nebo jako „operátorka záchranné služby“. Můžete jí tedy potkat „naživo“, nebo s ní po telefonu nacvičovat neodkladnou resuscitaci v interakci s operátorem. Jako lektorka školí jak laiky, tak zdravotnické pracovníky.

Vystudovala obory Všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář, posléze pak bakalářský obor Urgentní medicína. Od začátku své profesní dráhy působí jako operátorka zdravotnické záchranné služby. V současné době pracuje jako tisková mluvčí, operátorka na operačním středisku zdravotnické záchranné služby a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky a španělsky a dobře italsky. Absolvovala kurzy Advanced Life Support (ALS) a Generic Instructor Course (GIC) pořádané Evropskou resuscitační radou a certifikovaný kurz Operační řízení přednemocniční péče. Pravidelně se umisťuje na předních místech mezinárodní soutěže posádek záchranné služby „Rallye Rejvíz“. Dvakrát skončila stříbrná v kategorii operátorů Zlaté sluchátko a rovněž stříbrná byla i v kategorii posádek rychlé zdravotnické pomoci. Na „Rejvízu“ loni vzorně reprezentovala i naší firmu.

Bc. Tomáš Kouba
lektor první pomoci

Do firmy Life Support přišel v roce 2010 a působí zde jako lektor první pomoci. Protože se specializuje zejména na zážitkovou pedagogiku, potkáte ho v našich teambuildingových a praktických kurzech. Je pro něj charakteristické, že má stále úsměv na rtech a dodává kurzům pozitivní atmosféru.

Vystudoval obor Zdravotnický záchranář na vyšší odborné škole a posléze bakalářský obor Urgentní medicína. Od začátku své profesní dráhy pracuje jako zdravotnický záchranář ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby a na letecké záchranné službě. V současnosti létá jako zdravotnický záchranář u letecké záchranné služby a pracuje jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvoval certifikovaný kurz Ošetření polytraumatizovaného pacienta. A v roce 2008 jeho tým vyhrál soutěž záchranářských posádek Rallye Rejvíz.

nprap. Rony Jabbour
lektor praktických kurzů požární ochrany

Ve firmě Life Support působí jako lektor praktických kurzů požární ochrany. Letité zkušenosti a přirozená autorita z něj dělají velmi charismatického lektora. Když něco říká, má to váhu.

Od začátku své profesní dráhy pracuje u Hasičského záchranného sboru ČR, nejprve na pozici hasiče a v posledních 7 letech jako velitel družstva. Pět let byl příslušníkem jednotek SAR. Jako lektor ve firmě Life Support s.r.o. se věnuje zážitkovým kurzům hašení a kurzům zásahu u dopravní nehody.

V rámci praktického vzdělávání jednotek HZS ČR absolvoval Specializační kurz zásad zásahu v prostoru kontaminovaném bojovými látkami, Specializační kurz vyprošťování osob z dopravních prostředků při dopravních nehodách, Kurz záchrany osob z divoké vody, Kurz první pomoci pro složky IZS a kurz Taktické řízení jednotek HZS.

Byl mimořádně povýšen za záchranu dělníka zavaleného ve výkopu. Jako hasič se účastnil zásahů při povodních na Moravě a v Praze a jako velitel družstva požárů Průmyslového paláce a tržnice SAPA.

Bc. Ivana Rokosová
lektorka první pomoci

Do firmy Life Support přišla v roce 2014 a působí zde jako lektorka první pomoci. Můžete jí potkat především v kurzech konaných na Moravě, kde zároveň působí jako prodloužená ruka naší firmy. Jako lektorka školí jak kurzy pro laiky, tak zdravotnické pracovníky.

Vystudovala obory Všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář, posléze pak bakalářský obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. Od začátku své profesní dráhy působí jako zdravotnická záchranářka u záchranné služby. V současné době jezdí jako záchranářka a pracuje jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří dobře anglicky a německy. Absolvovala kurzy Basic Life Support (BLS), Advanced Life Support (ALS) a Generic Instructor Course (GIC) pořádané Evropskou resuscitační radou a akreditovaný kurz První psychická pomoc ve zdravotnictví. Je členkou České resuscitační rady a Komory záchranářů ZZS ČR.

Michal Machů, DiS.
lektor první pomoci

V kurzech první pomoci působí především jako „operátor záchranné služby“. Pravděpodobně ho tedy v kurzu nepotkáte „naživo“, ale budete s ním vést cvičné hovory na tísňovou linku a po telefonu nacvičovat neodkladnou resuscitaci v interakci s operátorem. Specializuje se na telefonicky asistovanou první pomoc a krizovou komunikaci.

Vystudoval pomaturitní obory Ochrana osob a majetku a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Pracoval nejdříve u Policie České republiky jako policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování, po odchodu od policie jako velitel družstva dopravně-záchranného pracoviště Armády České republiky a posléze jako operátor zdravotnické záchranné služby. V současné době pracuje jako operátor na operačním středisku zdravotnické záchranné služby a jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvoval certifikované kurzy Řidič DNR, Operační řízení přednemocniční péče, Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací a Krizová komunikace pro operátory.

Bc. Petra Kocourková
lektorka první pomoci

Do firmy Life Support přišla v roce 2014 a působí zde jako lektorka první pomoci. Můžete jí potkat především v kurzech zaměřených na neodkladnou resuscitaci a programech pro děti. Svým entuziasmem naprosto bezpečně strhne kohokoli, kdo na kurz přijde.

Vystudovala bakalářský program Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský a ruský jazyk a posléze obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. Pracovala jako letuška v Českých aeroliniích, jako průvodkyně po Francii, Paříži a Praze a posléze jako zdravotnický záchranář na ICU/ARO Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V současné době je na rodičovské dovolené, provází turisty po Praze a pracuje jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky, francouzsky a rusky, domluví se ale i německy a španělsky. Absolvovala kurzy Basic Life Support (BLS), Advanced Life Support (ALS) a Generic Instructor Course (GIC) pořádané Evropskou resuscitační radou. Má licenci Průvodce Prahou a Průvodce Pražského židovského muzea. Ve volném čase se věnuje kouzlení – od roku 2009 spolupracuje s francouzskou humanitární organizací Magiciens du Monde, pořádající kouzelnická představení pro děti v ústavní a nemocniční péči po celém světě.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
lektorka resuscitace a první pomoci

V kurzech se zaměřuje především na výuku resuscitace, a to jak dětí, tak dospělých. Potkáte jí především v kurzech pro zdravotnické pracovníky, ale učí i v kurzech pro laiky. I když o problematice intenzivní péče, obzvlášť o děti, ví naprosto všechno, je milou a trpělivou lektorkou. Většina účastníků kurzů by do ní nikdy neřekla, co již v oboru stačila dosáhnout.

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze a jako nejlepší studentka ročníku byla vyznamenána cenou děkana. Ve studiu pokračovala na stejné fakultě postgraduálním studijním programem v biomedicíně. Složila atestaci z dětského lékařství a absolvovala řadu odborných kurzů v oblasti respirační a intenzivní medicíny u nás i v zahraničí. Pracovala na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty FN v Motole. V současné době působí na postu zástupkyně primáře Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti v Nemocnici Hořovice a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky. Je instruktorkou kurzů Advanced Life Support (ALS) a European Paediatric Life Support (EPLS) Evropské resuscitační rady. Absolvovala kurz Advanced Paediatric Life Support (PALS) organizovaný UK Advanced Life Support Group. Za svoji vědeckou a publikační činnost získala řadu zahraničních ocenění. Jako vedoucí týmu reprezentujícího Českou resuscitační radu vloni vyhrála „mistrovství Evropy v resuscitaci“ v rámci kongresu Evropské resuscitační rady.

MUDr. Anna Vrbovcová
lektorka resuscitace a první pomoci

V kurzech se zaměřuje hlavně na výuku resuscitace a potkáte jí především v kurzech pro zdravotnické pracovníky. I když je skutečnou legendou anesteziologie a urgentní medicíny, a to co v kurzech říká má podpořeno svojí dlouholetou praxí, je trpělivou lektorkou a dámou s velkým nadhledem.

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství v Praze a složila atestaci 1. a 2. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace. Pracovala na anestezilogicko-resuscitačním oddělení v nemocnici v Mladé Boleslavi, jako zástupkyně primáře ve Fakultní nemocnici Na Bulovce a následně mnoho let jako senior registrar v St. Luke Hospital na Maltě. Po návratu domů působila jako vedoucí lékařka anestezie v Nemocnici Říčany a na klinice Asklepion. V současné době jezdí jako výjezdová lékařka u zdravotnické záchranné služby a působí jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky a italsky. Hraje tenis, lyžuje, jezdí na kole a miluje Itálii.

MUDr. Tomáš Zmek
lektor resuscitace a první pomoci

V kurzech se zaměřuje především na výuku resuscitace a první pomoci pro zdravotnické pracovníky. Z ničeho nedělá velkou vědu a tak i složité věci dokáže naučit jednoduše a tak, aby si je každý zapamatoval.

Vystudoval 3. lékařskou fakultu UK v Praze a složil atestaci z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Ještě jako student medicíny vystudoval paralelně obor Všeobecná sestra. Od druhého ročníku medicíny tak již pracoval jako zdravotnický záchranář na záchranné službě. Po studiu medicíny pracoval na ortopedickém oddělení a po dvou letech přibral i práci lékaře u záchranné služby. V současné době jezdí jako lékař u zdravotnické záchranné služby, provozuje vlastní ortopedickou praxi a působí jako lektor a konzultant ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří dobře anglicky. Absolvoval mnoho odborných stáží a seminářů a mezinárodně uznávaný kurz Advanced Trauma Life Support (ATLS).

Bc. Michaela Kubíčková
lektorka první pomoci

Do firmy Life Support přišla v roce 2015, působí zde jako lektorka kurzů resuscitace a první pomoci. Můžete jí potkat v kurzech pro laiky i zdravotnické pracovníky, vedených v českém ale i anglickém jazyce. Díky úsměvu a zápalu si snadno získá všechny účastníky kurzů, které vede.

Vystudovala obor Diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší odborné škole a posléze bakalářský obor Chemie a technologie potravin na Univerzitě Tomáše Bati. Pracovala jako zdravotnická záchranářka a posléze operátorka na operačním středisku zdravotnické záchranné služby. V současné době působí jako záchranářka u záchranné služby a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky. Absolvovala kurz Basic Life Support (BLS) certifikovaný Evropskou resuscitační radou a je držitelkou certifikátu American Lifeguard Association. Její velkou vášní je horské kolo, surf a sport obecně.

Bc. Jaroslav Hradečný
lektor první pomoci a resuscitace

Do firmy Life Support přišel v roce 2016 a pracuje zde jako lektor první pomoci a resuscitace. Je výraznou posilou naší firmy především na Moravě, kde školí jak kurzy pro laiky, tak pro zdravotnické pracovníky. Jeho zápal pro urgentní medicínu a první pomoc se při výkladu přenáší na všechny účastníky kurzů, které vede.

Vystudoval středoškolský obor Zdravotnický asistent, následně obor Zdravotnický záchranář na vyšší odborné škole a posléze i bakalářský obor stejného zaměření. Již během studia pracoval na septické JIP Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a u dopravní zdravotní služby. Po ukončení studia pak nastoupil jako zdravotnický záchranář ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V současné době jezdí u záchranné služby a působí jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří dobře německy. Absolvoval výcviky Basic Life Support (BLS/AED) a Advanced Life Support (ALS) pořádané Evropskou resuscitační radou a jako pozorovatel i kurz Advanced Trauma Life Support (ATLS). Již od studia se účastní nejrůznějších záchranářských cvičení a soutěží, ve kterých pravidelně obsazuje přední příčky.

Mgr. Jaroslav Bartoněk
lektor první pomoci

Ve firmě Life Support působí od roku 2015 jako lektor první pomoci a to jak v kurzech pro laickou veřejnost, tak pro zdravotnické pracovníky. Díky svému pedagogickému vzdělání i praxi dokáže první pomoc podat skutečně poutavě a tak, že její principy pochopí každý. Duší je pankáč, který ale dobře ví co je v životě důležité.

Vystudoval obor Diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole a posléze bakalářský a magisterský obor zaměřený na výuku pro zdravotnické obory. Od začátku své profesní kariéry pracoval jako zdravotnický záchranář u záchranné služby a souběžně několik let jako všeobecná sestra na interním oddělení. Své pedagogické vzdělání uplatňuje jako vyučující na vyšší zdravotnické škole. V současné době pracuje u záchranné služby na postu vedoucího záchranáře oblasti, jako pedagog na vyšší zdravotnické škole a jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvoval řadu kurzů se zdravotnickou i pedagogickou tematikou. Za svoji dobrovolnickou práci pro organizaci LATA byl v roce 2005 primátorem hl. m. Prahy a organizací Hestia oceněn cenou „Křesadlo“.

MUDr. Helena Kocumová
lektorka resuscitace a první pomoci

Do společnosti Life Support přišla v roce 2015. Zaměřuje se především na výuku kurzů resuscitace a první pomoci pro zdravotnické pracovníky. Je bezprostřední a její spontánní styl a metody výuky ocenilo už mnoho účastníků kurzů, které vedla.

Vystudovala obor Všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a následně obor Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě UK v Praze. Získala specializovanou způsobilost v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a zvláštní specializovanou způsobilost v oboru Urgentní medicína. Pracovala nejprve na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a po 7 letech přešla ke zdravotnické záchranné službě. V současné době jezdí a létá jako lékařka u zdravotnické záchranné služby a působí jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvovala kurz Advanced Life Support (ALS) pořádaný Českou resuscitační radou.

MUDr. Radek Zub
lektor resuscitace a první pomoci

Členem lektorského týmu Life Support s.r.o. se stal v roce 2015. Zaměřuje se především na výuku kurzů resuscitace a první pomoci pro zdravotnické pracovníky. Jeho hlavními rysy jsou klidný a vstřícný přístup a vysoká profesionalita.

Vystudoval  1. lékařskou fakultu UK v Praze, složil atestaci 1. stupně v oboru Anesteziologie a resuscitace a získal specializovanou způsobilost v oborech Anesteziologie a resuscitace a Urgentní medicína. Od promoce pracoval na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, k čemuž si posléze přibral i práci lékaře u záchranné služby. V současné době pracuje na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, jezdí a létá u zdravotnické záchranné služby a působí jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří dobře anglicky. Jako výzkumník se účastnil několika vědeckých studií. Má bohaté lektorské zkušenosti s výukou resuscitace a první pomoci pro lékaře a zdravotní sestry.

nprap. Bc. Ondřej Línek
lektor praktických kurzů požární ochrany

Ve firmě Life Support působí jako lektor praktických kurzů požární ochrany. Praxe jak u Hasičského záchranného sboru, tak u zdravotnické záchranné služby a přátelská povaha z něj dělají oblíbeného lektora a společníka. I závažná témata dokáže přiblížit záživnou formou.

Vystudoval obor Zdravotnický záchranář na vyšší odborné škole a posléze i bakalářský obor stejného zaměření. Od začátku své profesní dráhy pracuje jak u Hasičského záchranného sboru ČR, tak u zdravotnické záchranné služby. U záchranky jako zdravotnický záchranář a u HZS na pozici hasiče-potápěče, již několik let jako velitel družstva. Ve firmě Life Support s.r.o. se věnuje výuce zážitkových kurzů hašení a zásahu u dopravní nehody.

Mluví dobře anglicky, má kvalifikaci plavčíka Vodní záchranné služby ČR. Z rukou prezidenta republiky převzal v roce 2012 Zlatý záchranářský kříž za záchranu tonoucího muže z rozvodněné řeky Rokytky.