Report ze školení pediatrické první pomoci

„Klid, který mi kurz dal pro řešení situací, kdy je potřeba pomoci druhým.“

O své dojmy ze školení pediatrické první pomoci se s námi podělila Jana Holcová z Rodinného a Montessori centra 4medvědi.

1. Mohla byste představit  Rodinné a Montessori centrum 4medvědi ? Co všechno u Vás můžeme najít ?

V RMC 4medvědi mohou klienti využít dvou tříd školky (Montessori a třídu podle programu Začít spolu), Montessori „miniškolku“ pro děti od 1,5 do 3 let, a nabízíme také kroužky a další aktivity pro rodiče s dětmi (keramika, balet, hudební dílny, atd.).   K dispozici je i dětská herna vybavená kvalitními hračkami. Centrum rovněž pravidelně pořádá semináře a kurzy pro veřejnost (psychologie, výživa, 1.pomoc, osobní rozvoj, atd.).

2. Proč jste se rozhodli proškolit Vaše lektory v oblasti první pomoci? A proč právě kurzem u Life Support ?

Neškolili jsme lektory centra, ale zaměstnance naší organizace – paní učitelky ze všech tříd a pracovníky recepce. S kurzem od Life Support jsem měla před několika lety velmi dobrou osobní zkušenost, a proto jsem i iniciovala kurz od vás pro naše zaměstnance. Proběhl už poněkolikáté a vždy jsme byli velmi spokojeni.

3. Měli jste nějaké zvláštní požadavky na obsah kurzu ?

Ne. Potřebovali jsme se jen vejít do určitého časového horizontu, což se podařilo.

4. Jaké byly reakce Vašich lektorů na průběh školení ? Líbil se Vám přístup našich školitelů?

Reakce jsme měli jen pozitivní, dalo by se říci přímo nadšené. Oceňovali velmi praktický obsah a široký rozsah kurzu (byť byl zaměřený především na pediatrickou 1.pomoc, člověk se dozvěděl naprosto vše, co potřeboval k první pomoci obecně). Ale všichni, kdo jsem kurz absolvovali, oceňujeme také lidský a rozumný přístup vašich školitelů (velmi praktický a k věci, zároveň s pochopením k lidem, ke kterým hovořili).

5. Co se Vám vybaví, když si na školení vzpomenete?

Klid. Klid, který mi kurz dal pro řešení situací, kdy je potřeba pomoci druhým. Už se mi to párkrát hodilo a opravdu jsem poznatky, získané na kurzu, použila v praxi.

Mnohokrát děkujeme za zodpovězení otázek a připojujeme písemnou reakci jedné z účastnic kurzu, kterou nám paní Holcová poskytla.

….. Kurz byl moc fajn, jsem ráda, že jsem na něj šla, lektorka podala výklad srozumitelně a hlavně stručně, takže si toho člověk mohl dost zapamatovat, což je to hlavni na kurzu první pomoci;)   Měj se krasně a ať se daří!           Míša