První pomoc pro školy

Dnešním dnem zahájila firma Life Support sérii 110 kurzů první pomoci pro školy.

evropský sociální fond

Kurzy jsou pořádány v rámci projektu „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách v hlavním městě Praze“.
Jeden z nejrozsáhlejších projektů, jaký byl na poli výuky první pomoci kdy u nás realizován, je financován z Evropského sociálního fondu a zahrnuje proškolení 1100 učitelů (pedagogů) v 8 hodinových kurzech. Ty jsou koncipovány tak, aby si z nich účastníci odnesli co nejvíce aplikovaných dovedností a návyků. Probíhají proto formou takzvané zážitkové medicíny, kdy jsou účastníci vzděláváni pomocí praktického řešení simulovaných scénářů a následné kvalifikované zpětné vazby. Opakovaným praktickým procvičováním a řešením různých variací akutních stavů dochází k zafixování zásadních a zobecnitelných dovedností. Neméně podstatným výstupem kurzu je zvýšení sebevědomí absolventů, že takovou situaci zvládnou, pokud nastane. Výstupy kurzu jsou zaměřeny na zásadní život zachraňující výkony a celkové zvládnutí kritické situace.
Na realizaci tohoto rozsáhlého projektu se podílí tým téměř 60 lektorů firmy Life Support z řad lékařů a záchranářů, i další zaměstnanci, zajišťující logistickou a materiální podporu kurzů, či občerstvení. Realizace projektu v tak krátkém čase je velice náročná a důkladně prověřuje fungování celé firmy.
Ohlasy prvních účastníků jsou ale velmi pozitivní a tak doufáme, že po vyladění některých provozních detailů vše proběhne k maximální spokojenosti všech účastníků.

první pomoc pro školy