Kurz první pomoci pro rodiče a prarodiče

Objednejte si u nás kurz první pomoci pro rodiče online

první pomoc u dětí

I po prázdninách výrazně roste počet dětských úrazů i dalších závažných stavů. Úrazem vyžadujícím lékařské ošetření je v České republice každoročně postiženo každé páté dítě. Nejčastěji si děti způsobí zranění doma. Rodičům i prarodičům často chybí základní dovednosti, jak v krizové situaci dětem poskytnout první pomoc či jak efektivně pomoc přivolat, proto jsme se rozhodli zaměřit v našich kurzech především na prevenci úrazů a první pomoc u dětí. Děti často tráví část prázdnin u prarodičů, proto jsou naše praktické kurzy první pomoci u dětí zacílené na zlepšení dovedností právě u této cílové skupiny. Kurzy první pomoci zaměřené na prevenci úrazů dětí si mohou skupinky zájemců objednat pomocí objednávkového formuláře.