Poradenství a supervize

 • Převádíme standardy péče a doporučené postupy do provozu.
 • Najdeme řešení pro změnu v organizaci nebo pro nefungující tým.
 • Služby zpracujeme individuálně na základě vaší objednávky.

Díky expertnímu zázemí našich zaměstnanců Vám můžeme v oblasti urgentní medicíny, intenzivní péče a operačního řízení ZZS nabídnout tyto služby:

 • audit:
  • organizační struktury
  • řídících vztahů a kompetencí
  • řídící dokumentace a procesů
  • zatížení a kapacitního dimenzování ZOS
  • systému řízení kvality péče
  • procesů personálního řízení (výběr a zapracování zaměstnanců, motivace a stimulace, odborný rozvoj a supervize)
 • zpracování:
  • řídící dokumentace
  • standardů a protokolů
  • zapracování změn
  • příprava výběrových řízení a konkurzů
 • rozvíjející zpětná vazba
 • hodnocení kvality práce
 • koučování týmů i manažerů
 • evaluace vztahů v týmu
 • supervize týmová a individuální
 • mediace
  • konfliktních situací v týmu
  • dohod o pravidlech spolupráce

Služby z výše jmenovaných oblastí jsou zpracovávány individuálně na základě objednávky klienta.

Služby poskytujeme díky vysoké erudici lidí v našem týmu.

Můžeme se pochlubit výbornými referencemi na naši práci od renomovaných pracovišť.

Pokud u nás chcete poptat poradenské, auditní, či supervizní služby, kontaktujte nás.