Podmínky

Prohlášení společnosti Life Support s.r.o. o ochraně osobních údajů
Jsme si vědomi toho, že pečlivé zpracování vašich osobních údajů je velmi důležité. Naší nejvyšší prioritou je Vámi zprostředkované údaje chránit a použít pouze tak, jak to od nás očekáváte. Dodržení zákonných ustanovení je pro nás samozřejmostí. Chtěli bychom Vás proto informovat kdy a jaké údaje ukládáme a jak je používáme.
1. Sběr dat
Osobní údaje
Osobní údaje jsou shromažďovány pouze, pokud nám je v rámci Vaší objednávky dobrovolně sdělíte vyplněním kontaktního, či přihlašovacího formuláře. Vámi poskytnuté údaje používáme bez Vašeho výslovného souhlasu pouze za účelem zpracování objednávky. Po kompletním zpracování Vaší objednávky a uhrazení smluvené ceny budou Vaše údaje uschovány po dobu daňové a obchodní právní lhůty pro uchovávání údajů. Po jejím uplynutí budou smazány. Při objednání zasílání informačního zpravodaje, nebo pokud požadujete připomínat doporučené opakované proškolení, bude Vaše emailová adresa používána pro vlastní reklamní účely společnosti Life Support s.r.o., dokud nezrušíte souhlas s jejich zasíláním. Rozesílání zpravodaje a upomínek na opakované proškolení probíhá v rámci zpracovávání dat objednávek. Svůj souhlas s použitím dat pro reklamní účely můžete v budoucnu kdykoliv zrušit zasláním svého písemného nesouhlasu a to e-mailem na ondrej.brezina@lifesupport.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Life Support s.r.o., Nezamyslova 5/726, Praha 2, 128 00.
Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu.
Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat získaných od Vás skrze systém etracker GmbH dle výše uvedeného způsobu a k tomu uvedeným účelům.
Tato webová stránka využívá službu webové analýzy Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (www.google.com). Služba Google Analytics využívá „cookies“ což jsou textové soubory vložené do vašeho počítače, když navštívíte stránku. Pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé využívají. Pravidlem je, že informace generované soubory „cookie“ o vašem použití webové stránky budou přenášeny společnosti Google a společností ukládány na serverech v USA. V případě anonymizace IP adresy na této webové stránce Google předem zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena společností Google USA jen ve výjimečných případech. V zastoupení operátora webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace pro účely vyhodnocováni vašeho používání webové stránky, tvorby zpráv o aktivitě na webové stránce a poskytování dalších služeb vztahujících se k aktivitě na webové stránce a využití internetu pro operátory webových stránek. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými daty uchovávanými společností Google. Použití „cookies“ můžete odmítnout volbou příslušného nastavení vašeho prohlížeče. Laskavě však pamatujte, že pokud toto provedete, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zamezit přenosu dat vytvořených „cookie“ vztahujících se k vašemu použití webové stránky společnosti Google (včetně vaší IP adresy) a také zamezit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu plugin prohlížeče v současnosti poskytovaným na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití naší webové stránky najdete na adresách
http://www.google.co.uk/analytics/terms/us.html a http://www.google.co.uk/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Laskavě si povšimněte, že na této webové stránce lze službu Google Analytics rozšířit kódem „gat._anonymizeIp();“ k zajištění anonymizovaného shromažďování IP adres („maskování IP adres“).
Pravidlem je, že nemůžeme ani nemáme v úmyslu vztahovat data ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data se shromažďují pouze k tomu, aby nám pomohla s nepřetržitým zdokonalováním naší webové stránky. Data se dále jinak neinterpretují ani nebudou sdílena s třetími stranami.
Cookies
Cookies jsou malá textová data, která přenášíme prostřednicvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Účelem je např. kontrola spojení, popř. větší osobní komfort při návštěvě našich webových stránek.
V současné době používáme „netrvalé Session-Cookies“, tzn. cookies, které jsou po zavření prohlížeče a s tím souvisejícím ukončením spojení odstraněny. Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete platnost cookies omezit nebo zcela zrušit, stejně jako učinit nezávislou na Vašem právě platném souhlasu.

3. Zpracování údajů
Osobní údaje, které jste nám sdělili prostřednictvím našich webových stránek nebo emailem, budou používány pouze pro korespondenci s Vámi a pouze pro účely, pro které jste nám Vaše údaje dali k dispozici, tedy pro zadání a zpracování Vaší objednávky, respektive pro zasílání informačního zpravodaje, nebo upomínek doporučeného opakovaného proškolení. Vámi poskytnuté údaje budou využívány výhradně společností Life Support s.r.o. Pro zpracování úhrady za zboží předáváme Vaše údaje také finančním institucím odpovědným za účetnictví naší společnosti.
Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobní nebudou dále poskytovány třetím osobám, pokud toto nevyžadují zákonné požadavky.
4. Ukládání dat
Vámi poskytnuté údaje budou uloženy pouze tak dlouho, dokud není splněn účel, pro který nám Vámi byly svěřeny. Pokud jsou však vyžadována zákonnými lhůtami pro uchování dat delší časová období, jsou tato dodržena.
7. Zrušení souhlasu
V průběhu procesu objednávek, přihlašování na vzdělávací akce, či objednávce zasílání informačního zpravodaje, nebo upomínek doporučeného opakovaného proškolení jste nám dali svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Rádi bychom Vás upozornili na to, že účinnost svého souhlasu můžete v budoucnu kdykoli zrušit. Pokud tak chcete učinit, obraťte se, prosím, na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů.
8. Právo na informace, opravu, blokování nebo vymazání
Dle Zákona o ochraně osobních údajů máte právo na informace o uložených údajích o Vaší osobě, stejně jako právo na případnou opravu, blokování nebo vymazání Vašich údajů.
Pokud jste změnili své osobní údaje, podle Vašich informací je v našich záznamech opravíme. Nepřejete-li si již abychom nadále uchovávali Vaše osobní údaje, podle Vašich pokynů je vymažeme, pokud však jejich uchovávání není ze zákona vyžadováno.
Ohledně informací, opravy, blokování a vymazání Vašich údajů se prosím obraťte na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů.
9. Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je příslušně aktualizováno, stejně jako se mění vyvíjí představování našich nových produktů, naše internetové stránky, příslušné právní předpisy a bezpečnost výpočetních technologií. Vyhrazujeme si proto právo změnit nebo upravit toto prohlášení podle potřeby a aktuálně platné legislativy. Z toho důvodu byste se měli prostřednictvím pravidelné návštěvy těchto webových stránek informovat o aktuálním stavu ochrany osobních údajů.
10. Osoba pověřená ochranou osobních údajů ve společnosti Life Support s.r.o.
V pro zrušení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě požadavku na opravy, blokování a vymazání Vašich údajů, nebo jakýchkoli dalších dotazů na ochranu dat a jejich použití v rámci společnosti Life Support s.r.o., se prosím obraťte na osobu pověřenou ochrannou dat společnosti:
Bc. Ondřej Březina
Life Support s.r.o.
Nezamyslova 5/726
Praha 2, 128 00
ondrej.brezina@lifesupport.cz
Používáním této webové stránky