Operační řízení ve zdravotnictví 2014

4. ročník česko-slovenského kongresu Operační řízení ve zdravotnictví 2014 uspořádala společnost Life Support na konci října v konferenčním centru City v Praze. Zúčastnilo se ho na 150 odborníků z České a Slovenské republiky.

Kongres zaměřený na problematiku operačního řízení zdravotnické záchranné služby pořádá naše společnost od roku 2008 pravidelně každé dva roky. Během své historie si vydobyl stálé místo mezi prestižními odbornými akcemi.

Letošní ročník, jehož generálním partnerem byla společnost PER4MANCE, byl zaměřen zejména na problematiku kvality péče, operační řízení letecké záchranné služby a rozvoj takzvaných netechnických aspektů práce zdravotnických operačních středisek. Během bohatého dvoudenního odborného programu vytvořili účastníci z řad dispečerů, výjezdových záchranářů a managerů zdravotnických záchranných služeb i dalších složek integrovaného záchranného systému prostor pro sdílení zkušeností a diskutování nových postupů a vizí. Za jednoznačný výstup letošního ročníku kongresu lze považovat shodu zástupců managementů operačních středisek o nutnosti vytvoření pracovní skupiny pro sjednocení sledovaných parametrů kvality péče a jejich následný benchmarking.

Na kongres Operační řízení ve zdravotnictví letos bezprostředně navazovala Evropská konference Medical Dispatching 2014, které se zúčastnili odborníci ze 17 zemí, včetně prof. Maaret Castrén, předsedkyně Evropské resuscitační rady.

Více informací naleznete na: www.operacni-rizeni.cz, souhrnný článek z odborného programu bude publikován v časopise Urgentní medicína. Fotogalerii z kongresu naleznete zde.