Michal Machů

Michal Machů, DiS.
lektor první pomoci

V kurzech první pomoci působí především jako „operátor záchranné služby“. Pravděpodobně ho tedy v kurzu nepotkáte „naživo“, ale budete s ním vést cvičné hovory na tísňovou linku a po telefonu nacvičovat neodkladnou resuscitaci v interakci s operátorem. Specializuje se na telefonicky asistovanou první pomoc a krizovou komunikaci.

Vystudoval pomaturitní obory Ochrana osob a majetku a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Pracoval nejdříve u Policie České republiky jako policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování, po odchodu od policie jako velitel družstva dopravně-záchranného pracoviště Armády České republiky a posléze jako operátor zdravotnické záchranné služby. V současné době pracuje jako operátor na operačním středisku zdravotnické záchranné služby a jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvoval certifikované kurzy Řidič DNR, Operační řízení přednemocniční péče, Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací a Krizová komunikace pro operátory.