Michal Machů

Michal Machů, DiS.
lektor první pomoci

Michal vystudoval pomaturitní obory Ochrana osob a majetku a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Pracoval nejdříve u Policie České republiky jako policejní komisař Služby kriminální policie, po odchodu od PČR jako velitel družstva dopravně-záchranného pracoviště AČR. V současné době pracuje jako vedoucí operačního střediska záchranné služby a jako lektor ve firmě Life Support s.r.o. Jako peer pomáhá svým kolegům po vystavení extrémně náročným pracovním situacím.

Absolvované výcviky:

  • certifikovaný kurz Řidič DNR
  • Operační řízení přednemocniční péče
  • Basic Life Support (BLS)
  • Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
  • Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací
  • Krizová komunikace pro operátory
  • certifikovaný kurz Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům – strategie zvládání psychicky náročných profesních situací
  • Aeromedical Crew Resource Management (ACMR)

V kurzech první pomoci působí jako lektor a „operátor záchranné služby“. Pokud ho tedy v kurzu nepotkáte „naživo“, můžete s ním vést cvičné hovory na tísňovou linku a po telefonu nacvičovat první pomoc a neodkladnou resuscitaci. Specializuje se na telefonicky asistovanou první pomoc a krizovou komunikaci a připravuje vzdělávací aktivity pro operátory zdravotnických operačních středisek.