Evropská konference Medical Dispatching 2014 | Prague

Na konci října uspořádala společnost Life Support v Praze mezinárodní konferenci Medical Dispatching 2014. Zúčastnili se jí odborníci ze 17 zemí.

Evropská konference zaměřená na operační řízení zdravotnické záchranné služby úspěšně navázala na úvodní ročník pořádaný v roce 2013 ve Stockholmu. Konferenci jsme pořádali ve spolupráci s Karolinska Institutet ve Stockholmu a s laskavou podporou prof. Maaret Castrén, předsedkyně Evropské resuscitační rady, a řady dalších odborných institucí. Generálním partnerem byla společnost PER4MANCE.

Podařilo se nám vytvořit nejen kvalitní odborný program, ale především tvůrčí prostředí a  prostor pro setkání předních evropských odborníků na operační řízení zdravotnických záchranných služeb. Cíl konference, totiž pojmenování zásadních aktuálních témat oboru a navázání kontaktů pro další výzkum, byl naplněn beze zbytku. Již na konferenci se řada odborníků domluvila na úzké spolupráci a společných vědeckých studiích. Ze zpětné vazby kterou jsme od účastníků dostali nás těší především ocenění kvalitního odborného programu a přátelská atmosféra celé konference.

Napříč celou Evropou pak panuje jednoznačná shoda v tom, že zdravotnické operační středisko je klíčovým článkem urgentní medicíny a řetězce přežití vůbec. Již na konferenci proto bylo domluveno, že příští ročník konference Medical Dispatching se bude konat na jaře 2016 v Helsinkách a naše společnost byla přizvána nejen do jeho organizačního, ale i odborného výboru.

Více informací o konferenci naleznete na: medical-dispatching.com, souhrnný článek z odborného programu bude v dohledné době publikován v odborném tisku a o jeho uveřejnění budete informováni. Fotogalerii z konference naleznete zde