Life Support je organizátorem kurzů certifikovaných ERC

K dnešnímu dni jsme oficiálně získali statut organizátora kurzů Kardiopulmonální resuscitace a automatizovaná externí defibrilace (KPR/AED), certifikovaných Evropskou resuscitační radou (ERC).

Kurz KPR/AED (angl. BLS/AED provider) je v řadě evropských zemí považován za standard znalostí a dovedností tzv. first-responderů, zdravotnických pracovníků, nebo třeba pedagogů v oblasti kardiopulmonální resuscitace. Certifikát, který účastníci po absolvování kurzu získají, má mezinárodní platnost.

Certifikace je pro naši firmu velkým oceněním, ale i závazkem. Proces výchovy vlastních lektorů je velmi náročný, s důrazem na kvalitu nejen odbornou, ale především lektorskou a metodickou. Do kurzů se bude možné již brzy hlásit z našeho inovovaného prodejního formuláře a využít při tom pohodlnou online platbu kartou.

Informace o kurzu KPR/AED