Kurz resuscitace a defibrilace

 • Kurz BLS/AED je v řadě evropských zemí považován za minimální standard.
 • Kurz certifikovaný Evropskou resuscitační radou (ERC).
 • Naučíme vaše zaměstnance kvalitně resuscitovat a bezpečně použít AED.

Poptat kurz "KPR/AED"

Kurz KPR/AED (angl. BLS/AED provider) je v řadě evropských zemí považován za standard znalostí a dovedností tzv. first-responderů, ale i pedagogů, trenérů, či zdravotnických hlídek v oblasti kardiopulmonální resuscitace před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Kurz je certifikován Evropskou resuscitační radou a potvrzení o absolvování má celoevropskou platnost. Důraz je v něm kladen zejména na praktický nácvik kvalitně prováděné resuscitace.

Obsah kurzu:

 • možné nebezpečí v prostoru náhlého postižení zdraví
 • příčiny poruchy vědomí
 • příčiny srdeční zástavy
 • efektivní spolupráce a komunikace na místě události
 • vyšetření stavu základních životních funkcí
 • přivolání zdravotnické záchranné služby (kam a jak volat)
 • komprese hrudníku (správné umístění rukou, správná hloubka a frekvence kompresí)
 • umělé dýchání bez pomůcek (kdy a jak správně provádět umělé vdechy)
 • nácviky základní neodkladné resuscitace na moderním výukovém modelu
 • význam časné defibrilace pomocí AED
 • nácvik bezpečného použití AED v rámci neodkladné resuscitace
 • nácvik spolupráce více zachránců
 • právní problematika použití AED

Po úspěšném absolvování kurzu budete schopni zhodnotit závažnost stavu pacienta, samostatně provádět resuscitaci včetně časné defibrilace pomocí AED. Budete znát nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu a ztráty vědomí, porozumíte významu provádění umělých vdechů, kvalitních kompresí hrudníku a časné defibrilace.

Studijní materiály: před kurzem dostane každý účastník studijní materiály k prostudování

Délka kurzu: 6 hodin  Poptat kurz "KPR/AED"

Nabízená cena (dle velikosti skupiny účastníků) zahrnuje studijní materiály a občerstvení.

Lektor: Kurz kardiopulmonální resuscitace a automatizované externí defibrilace je veden lektory z našeho týmu s kvalifikací BLS/AED instructor.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát ERC s mezinárodní platností.