Kurz první pomoci pro Domov Dana

„Milí kolegové, děkujeme mnohokrát za velice přínosný a obsažný seminář první pomoci, který v každém ze zúčastněných vyvolal zájem o zdokonalení svých vědomostí na tomto poli a také, a to je velice důležité, profesní spolehlivost. Příprava tohoto kurzu, vlastní přednesení, bylo velice zodpovědné z vaší strany a plně pokrylo mé očekávání od tohoto kurzu. Proto ještě jednou mnohokrát děkujeme.”  

Ladislava Juříčková, ředitelka Domova Dana

Domov Dana je nestátní neziskové zařízení rodinného typu s právní subjektivitou, s nepřetržitým provozem, pro dospělé ženy s mentálním postižením. Náš kurz pro asistentky v přímé péči byl zaměřen na specifická rizika akutních stavů u klientek s mentálním postižením, včetně aspektů týkajících se informovaného souhlasu s léčbou, doprovázení, informování o zdravotním stavu u klientek se sníženou způsobilostí k právním úkonům. Kurz je zařazen do vzdělávání pracovníků v sociálních službách podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.