Kurz požární ochrany a BOZP

 • Školení požární ochrany a BOZP nemusí být jen únavný výčet předpisů
 • V našich kurzech si můžete vše vyzkoušet na vlastní kůži.
 • Lektoři jsou profesionální hasiči, naučí vás reálně uhasit požár.
Poptat zážitkový kurz "Požární ochrana/BOZP"

Naše kurzy nejsou jen suchou citací předpisů a nařízení. Díky erudici a mnohaleté zkušenosti našich lektorů z praxe se dozvíte nejen které předpisy se Vás týkají, ale také o čem skutečně hovoří a proč jsou pro Vás důležité. Výklad je vždy aplikován přímo na Vaše pracovní prostředí a v maximální míře si teorii hned prakticky vyzkoušíte. Jen tak můžete být skutečně připraveni na případ požáru, evakuace, či jinou situaci, kdy půjde o život.

V oblasti požární ochrany zajistíme tyto služby:

 • Školení o požární ochraně zaměstnanců
 • Školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Vstupní audit požární ochrany
 • Začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace požární ochrany
 • Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
 • Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

V oblasti BOZP zajistíme tyto služby:

 • Vstupní audit BOZP
 • Vyhodnocení dodržování právních předpisů
 • Preventivní prohlídky
 • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • Vedení a aktualizace povinné dokumentace pro oblast BOZP
 • Poradenství, odborná a metodická pomoc

Poptat zážitkový kurz "Požární ochrana/BOZP"

Pokud nejste firma, ale přesto máte zájem o oblast požární ochrany a bezpečnosti, můžete absolvovat náš zážitkový hasičský kurz.