Jaroslav Hradečný

Bc. Jaroslav Hradečný
lektor první pomoci a resuscitace

Do firmy Life Support přišel v roce 2016 a pracuje zde jako lektor první pomoci a resuscitace. Je výraznou posilou naší firmy především na Moravě, kde školí jak kurzy pro laiky, tak pro zdravotnické pracovníky. Jeho zápal pro urgentní medicínu a první pomoc se při výkladu přenáší na všechny účastníky kurzů, které vede.

Vystudoval středoškolský obor Zdravotnický asistent, následně obor Zdravotnický záchranář na vyšší odborné škole a posléze i bakalářský obor stejného zaměření. Již během studia pracoval na septické JIP Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a u dopravní zdravotní služby. Po ukončení studia pak nastoupil jako zdravotnický záchranář ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V současné době jezdí u záchranné služby a působí jako lektor ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří dobře německy. Absolvoval výcviky Basic Life Support (BLS/AED) a Advanced Life Support (ALS) pořádané Evropskou resuscitační radou a jako pozorovatel i kurz Advanced Trauma Life Support (ATLS). Již od studia se účastní nejrůznějších záchranářských cvičení a soutěží, ve kterých pravidelně obsazuje přední příčky.