Jana Poštová

BC. Jana Poštová
lektorka první pomoci

V kurzech první pomoci působí jako lektorka, nebo jako „operátorka záchranné služby“. Můžete jí tedy potkat „naživo“, nebo s ní po telefonu nacvičovat neodkladnou resuscitaci v interakci s operátorem. Jako lektorka školí jak laiky, tak zdravotnické pracovníky.

Vystudovala obory Všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář, posléze pak bakalářský obor Urgentní medicína. Od začátku své profesní dráhy působí jako operátorka zdravotnické záchranné služby. V současné době pracuje jako tisková mluvčí, operátorka na operačním středisku zdravotnické záchranné služby a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky a španělsky a dobře italsky. Absolvovala kurzy Advanced Life Support (ALS) a Generic Instructor Course (GIC) pořádané Evropskou resuscitační radou a certifikovaný kurz Operační řízení přednemocniční péče. Pravidelně se umisťuje na předních místech mezinárodní soutěže posádek záchranné služby „Rallye Rejvíz“. Dvakrát skončila stříbrná v kategorii operátorů Zlaté sluchátko a rovněž stříbrná byla i v kategorii posádek rychlé zdravotnické pomoci. Na „Rejvízu“ loni vzorně reprezentovala i naší firmu.