Jana Djakow

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
lékařka, lektorka resuscitace a první pomoci

V kurzech se zaměřuje především na výuku resuscitace, a to jak dětí, tak dospělých. Potkáte jí především v kurzech pro zdravotnické pracovníky, ale učí i v kurzech pro laiky. I když o problematice intenzivní péče, obzvlášť o děti, ví naprosto všechno, je milou a trpělivou lektorkou. Většina účastníků kurzů by do ní nikdy neřekla, co již v oboru stačila dosáhnout.

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze a jako nejlepší studentka ročníku byla vyznamenána cenou děkana. Ve studiu pokračovala na stejné fakultě postgraduálním studijním programem v biomedicíně. Složila atestaci z dětského lékařství a absolvovala řadu odborných kurzů v oblasti respirační a intenzivní medicíny u nás i v zahraničí. Pracovala na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty FN v Motole. V současné době působí na postu zástupkyně primáře Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti v Nemocnici Hořovice a jako lektorka ve firmě Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky. Je instruktorkou kurzů Advanced Life Support (ALS) a European Paediatric Life Support (EPLS) Evropské resuscitační rady. Absolvovala kurz Advanced Paediatric Life Support (PALS) organizovaný UK Advanced Life Support Group. Za svoji vědeckou a publikační činnost získala řadu zahraničních ocenění. Jako vedoucí týmu reprezentujícího Českou resuscitační radu vloni vyhrála „mistrovství Evropy v resuscitaci“ v rámci kongresu Evropské resuscitační rady.