Jan Bradna

Mgr. Jan Bradna

ředitel, jednatel Life Support s.r.o.

Ve firmě Life Support, kterou v roce 2007 spoluzakládal, působí jako ředitel. Kromě vedení firmy má na starosti kurzy pro zdravotnické pracovníky a poradenské služby pro zdravotnická operační střediska. V kurzech už učí méně než dřív a to zejména v anglickém jazyce.

Vystudoval obory urgentní medicína (UKF) a zdravotnický management (UK). Pracoval nejdříve na JIP Nemocnice Na Homolce, posléze ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V letech 2006-2007 pracoval ve Velké Británii, kde získal jako jeden z prvních Čechů paramedickou licenci. Po návratu domů se vrátil jako dispečer a záchranář k záchranné službě. V současné době jezdí jako záchranář na poloviční úvazek a vede firmu Life Support s.r.o.

Hovoří plynně anglicky a dobře německy. Absolvoval výcvik Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) a dosáhl instruktorské úrovně kurzů Advanced Life Support (ALS). Je členem Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a České resuscitační rady, zasedá v redakční radě časopisu Urgentní medicína. Píše blog o práci zdravotnického záchranáře.