Mgr. Jan Bradna
ředitel Life Support s.r.o.

Jan vystudoval obory Urgentní medicína a Řízení ve zdravotnických organizacích (UK). Pracoval nejdříve na JIP Nemocnice Na Homolce, posléze ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby. V letech 2006-2007 pracoval ve Velké Británii, kde získal jako jeden z prvních Čechů paramedickou licenci. Po návratu domů se vrátil jako dispečer a záchranář k záchranné službě. V současné době jezdí jako záchranář na částečný úvazek a vede firmu Life Support s.r.o.

Absolvované výcviky:

  • Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS)
  • Instruktor kurzu Advanced Life Support (ALS)
  • Course Director a instruktor kurzů Basic Life Support (BLS)
  • Certifikovaný kurz Rozšířená telefonická asistence na tísňové lince

Ve firmě Life Support, kterou v roce 2007 spoluzakládal, působí jako ředitel. Kromě vedení firmy má na starosti kurzy pro zdravotnické pracovníky a poradenské služby pro zdravotnická operační střediska. Hovoří plynně anglicky a dobře německy.

 
Je členem Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, České resuscitační rady, člen pracovní skupiny pro operační řízení ZZS při spol. UM a MK ČLS JEP, zasedá v redakční radě časopisu Urgentní medicína.