Dlouhodobý projekt pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje

Na začátku února zahájila naše firma spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje na ročním projektu Zvyšování kvality práce zdravotnického operačního střediska.

Projekt má za cíl celkový rozvoj kvality práce zdravotnického operačního střediska. Naším úkolem je analyzovat současný stav, navrhnout a provést systémové změny pracoviště a nastartovat systém kontinuálního rozvoje operátorů. Do Varů budeme jezdit celý rok minimálně jednou týdně. Velice nás těší, že se první záchranka vydala směrem outsourcingu řízení kvality svého operačního střediska. Doufejme že jí budou další brzy následovat.

zzskvk.cz