Alice Menšíková

Mgr. Alice Menšíková
lektorka první pomoci

Vystudovala obor Diplomovaná sestra pro jednotku intenzivní péče a posléze bakalářský program – Všeobecná sestra a magisterský – ošetřovatelství. Pracovala na chirurgickém JIP, následně několik let jako výjezdová sestra u záchranné služby, také jako obchodní zástupce nebo odborný konzultant v soukromé sféře a v současné době vyučuje na lékařské fakultě, pracuje na chirurgické JIP a jako lektorka a koordinátorka kurzů ve firmě Life Support s.r.o. Do firmy přišla v roce 2017. V současné době pracuje jako Zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině RZP.

Absolvovala výcvik Basic Life Support (BLS/AED), kurz Ošetření polytraumatizovaného  pacienta, Peer program péče
a podpory zdravotnických pracovníků a je členkou České asociace sester a České resuscitační rady.