Alice Menšíková

Mgr. Alice Menšíková
lektorka první pomoci, koordinátorka kurzů

Do firmy přišla v roce 2017, kromě lektorování v kurzech první pomoci má na starost jejich prodej, veškeré organizační aspekty, koordinaci od dohodnutí termínu nebo přípravy vybavení až po personální obsazení. Když jí zrovna na školení nepotkáte, věřte, že se velikou měrou podílela na jeho přípravě a bez její práce a organizačních dovedností by se pravděpodobně neuskutečnil.

Vystudovala obor Diplomovaná sestra pro jednotku intenzivní péče a posléze bakalářský program – Všeobecná sestra a magisterský – ošetřovatelství.

Pracovala na chirurgickém JIP, následně několik let jako výjezdová sestra u záchranné služby, také jako obchodní zástupce nebo odborný konzultant v soukromé sféře a v současné době vyučuje na lékařské fakultě, pracuje na chirurgické JIP a jako lektorka a koordinátorka kurzů ve firmě Life Support s.r.o.

Absolvovala výcvik Basic Life Support (BLS/AED), kurz Ošetření polytraumatizovaného  pacienta, Peer program péče
a podpory zdravotnických pracovníků a je členkou České asociace sester a České resuscitační rady.